Home  | Service  | Disclaimer

 

Disclaimer

 

Het copyright op de teksten en afbeeldingen op deze website ligt bij ivs consultancy, die de informatie met veel zorg heeft samengesteld.

Dat betekent dat iedere bezoeker deze informatie voor eigen gebruik mag gebruiken en uitprinten. Het openbaar maken of verspreiden hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ivs consultancy.

ivs consultancy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site of de sites waarnaar wordt gelinkt. Ook kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

De informatie verzonden in communicatie van ivs consultancy is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. ivs consultancy staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Overigens geldt in algemene zin dat aan e-mails van ivs consultancy geen rechten kunnen worden ontleend.

 

The information contained in communication from ivs consultancy is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying,  distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. ivs consultancy is neither liable  for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt.